Wat kan Burgers Schaderegelingsbureau B.V. voor u doen?


Burgers Schaderegelingsbureau B.V. houdt zich uitsluitend bezig net Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aansprakelijkheidsverzekeraars! 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde, d.w.z.:
   - instellen van schuldvraag onderzoek;
- beoordeling van de aansprakelijkheid;
- correspondentie met verzekeraars en andere derden;
- voeren van de onderhandelingen;
- claimen van voorschotten;
- opvragen van de medische informatie en zo nodig het verzorgen van de medische (eind)-expertise;
- financiele afwikkeling, met behulp van rekenmodellen, aangepast aan uw financiele toekomstverwachting.


Klik op onderstaande afbeelding om onze brochure te downloaden:

Brochure LetselschadeLetselschade

Gratis Second Opinion


Natuurlijk kunt u altijd gratis een second opinion vragen. Dat geeft u de meeste rechtszekerheid over een door de verzekeraar aange- boden schadevergoeding. Bij een volledig aangeleverd dossier, kunnen wij u vaak al binnen 24 uur een gratis second opinion geven.