Nieuwsflitsen


De precontractuele fase
De wet bepaalt dat overeenkomsten (contracten) tot stand komen door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Nodig is dat er tussen partijen wilsovereenstemming bestaat. Boodschappen doen, tanken, naar de film gaan: in het dagelijks leven sluiten we tal van overeenkomsten (contracten) die niet schriftelijk worden vastgelegd en waarover niet wordt onderhandeld.
lees verder »

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer.
lees verder »

Lex loci delicti commissi
De lex loci delicti commissi is een Latijnse uitdrukking die betekent 'de wet van de plaats van het misdrijf' (in de zin van onrechtmatige daad). Met deze term gaf men in het Belgisch internationaal privaatrecht aan dat de gevolgen van een onrechtmatige daad - in principe - geregeld werden door de wet van het land waar de onrechtmatige daad werd begaan.
lees verder »

Wetsvoorstel Participatiewet - werk voor arbeidsbeperkten
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wil met de Participatiewet zo veel mogelijk mensen aan de slag helpen. Het liefst in reguliere banen of anders via beschut werk. "Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet", stelt Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
lees verder »

Plannen hervorming ontslagrecht en WW
Plannen hervorming ontslagrecht en WW naar Kamer Minister Asscher van Sociale Zaken heeft vrijdag een wetsvoorstel voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder de belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid:- De huidige 'gouden handdruk' verdwijnt.
lees verder »

Uitzendbureaus verantwoordelijk voor kosten ziekte
Naar aanleiding van berichtgeving in het NOS-journaal is verwarring ontstaan bij klanten van uitzendorganisaties (inlenende bedrijven die uitzendkrachten inhuren). Door de uitzending is de suggestie ontstaan dat inleners met de ingang van de vernieuwingen van de Ziektewet verantwoordelijk worden voor de kosten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid.
lees verder »

Verduidelijking belastingheffing over stamrechten
De staatssecretaris van Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere verduidelijking over de belastingheffing over stamrechten.
lees verder »

Werknemers moeten wettelijk recht op scholing krijgen
Alle werknemers moeten een wettelijk recht op scholing krijgen. Over de uitwerking daarvan moeten vervolgens in arbeidscontracten afspraken worden gemaakt, net als dat gebeurt over salaris en vrije dagen.
lees verder »

Opdrachtgever ook aansprakelijk voor cao-loon werknemer
Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.
lees verder »

Ook voor oproepkracht loondoorbetaling tijdens ziekte
Op 25 juli 2012 wijst de kantonrechter te Heerenveen de eis van een zieke oproepkracht tot doorbetaling van zijn loon gedeeltelijk toe.
lees verder »


Meer nieuws? Bekijk ons archief


Letselschade

Wat kan Burgers schaderegelings- bureau B.V. voor u doen?

• Burgers Schaderegelingsbureau    B.V. houdt zich uitsluitend bezig    met Leselschaderegeling
   t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus    geen bindingen met aanspra-    kelijkheidsverzekeraars!

• Burgers Schaderegelingsbureau    B.V. regelt een zaak vanaf het    begin tot en met het einde.