Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Herplaatsing werknemer voor ontslag

Een werknemer kan alleen worden ontslagen als de werkgever hem niet kan herplaatsen. De werkgever moet kijken of er binnen een redelijke termijn een andere passende functie voor de werknemer is. Ook kan het zijn dat de werknemer door scholing in een andere functie kan gaan werken. Soms ligt een herplaatsing niet voor de hand. Bijvoorbeeld als iemand ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor de werkgever. De werkgever bekijkt of er binnen deze termijn een vacature voor de werknemer beschikbaar komt. De termijn is 1 tot 4 maanden, afhankelijk van hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Voor een werknemer met een handicap is de redelijke opzegtermijn 26 weken.

De redelijke termijn begint op de dag waarop wordt beslist op het verzoek om toestemming voor opzegging. Of het moment van ontbinding van het arbeidscontract.


Scholing
De werkgever moet zich inspannen om iemand te kunnen herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf. Dit kan betekenen dat de werkgever de werknemer laat omscholen of bijscholen.

Passende functie
Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en bekwaamheid.
Of er een passende functie is, hangt af van:

  • een beschikbare vacature binnen een redelijke termijn;
  • andere werknemers binnen het bedrijf. Heeft de werkgever uitzendkrachten aan het werk of werknemers met een tijdelijk contract of personeel dat is ingeleend via een derde (payrollwerknemers uitgezonderd)? Dan kan de werknemer in aanmerking komen voor een andere functie. Uitzendkrachten, andere ingeleende personen (behalve payrollwerknemers) en werknemers met een tijdelijk contract maken dan plaats voor een werknemer met een vast contract. Dit geldt niet als uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk contract of de ingeleende personen werkzaamheden van tijdelijke aard (maximaal 26 weken) verrichten.

Geen herplaatsing
Herplaatsing geldt niet:

  • als iemand wordt ontslagen wegens onbehoorlijk gedrag (verwijtbaar handelen of nalaten);
  • bij een ontslag tijdens de proeftijd;
  • bij ontslag omdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of heeft bereikt;
  • als hij een geestelijk ambt bekleedt.

Bron: RijksoverheidWat kan Burgers schaderegelings- bureau voor u doen?

Burgers Schaderegelingsbureau  houdt zich uitsluitend bezig met Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aanspra- kelijkheidsverzekeraars!
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde.