Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Ontslag werknemers - wat mag wel en wat niet

Een werkgever mag een werknemer alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht.Als de werkgever personeel ontslaat, moet hij zich aan regels houden. Denk hierbij aan de opzegtermijn en regels voor collectief ontslag. Ook moet hij het ontslag laten toetsen door UWV of de kantonrechter.

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd.


Op het ondernemersplein vindt u meer informatie over ontslag van personeel.


Geldige redenen voor ontslag
De volgende omstandigheden kunnen een reden voor ontslag zijn:

 • om bedrijfseconomische redenen;
 • wegens onvoldoende functioneren;
 • na langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • wegens frequent ziekteverzuim;
 • wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • wegens een verstoorde arbeidsverhouding;
 • wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen;
 • wegens andere omstandigheden, zoals detentie.

Ongeldige redenen voor ontslag
Een werkgever kan een werknemer niet ontslaan:

 • tijdens de eerste 2 jaar waarin de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is;
 • als de werknemer zwanger of met bevallingsverlof is;
 • als de werknemer lid is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
 • als de werknemer de dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst;
 • op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie);
 • omdat de werknemer ouderschapsverlof wil opnemen;
 • omdat de werknemer lid is van een vakbond;
 • omdat de werknemer lid is van een bepaalde politieke organisatie;
 • omdat het bedrijf wordt overgenomen;
 • omdat de werknemer niet op zondag wil werken.

Bron: Rijksoverheid

 Wat kan Burgers schaderegelings- bureau voor u doen?

Burgers Schaderegelingsbureau  houdt zich uitsluitend bezig met Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aanspra- kelijkheidsverzekeraars!
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde.