Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Ontslagregeling en Regeling UWV ontslagprocedure per 1 juli

De lagere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht is gepubliceerd. Het betreft onder meer de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling. Deze regelingen gelden vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking treedt.

Ontslagregeling
In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld over verschillende onderdelen van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 zal gelden. De regeling bevat onder meer regels: over de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. Dit laatste is alleen mogelijk als uitbesteding niet uitsluitend bedoeld is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten; over herplaatsing van werknemers op een andere passende functie, wat onder een passende functie moet worden verstaan en over de termijn voor herplaatsing; voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel);

over de toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde;
over de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever (wat sinds 1 januari 2015 al geldt op grond van het gewijzigde Ontslagbesluit);over voorwaarden waaronder van de transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financi√ęle situatie niet verschuldigd is door kleine werkgevers (overgangsregeling tot 1 januari 2020) en regels voor het bepalen wanneer een werkgever als een kleine werkgever kan worden aangemerkt;

betreffende de vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag.
De Ontslagregeling is gepubliceerd in Staatscourant nr. 12685.Regeling UWV ontslagprocedure Deze Regeling UWV ontslagprocedure bevat nadere regels over de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. De Regeling UWV ontslagprocedure bevat onder meer regels over: de indiening van een verzoek om toestemming voor ontslag; de reactietermijnen voor werkgevers en werknemers; de betrokkenheid van de ontslagadviescommissie (alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als betrokkenheid noodzakelijk is);het niet verlenen van toestemming voor ontslag bij het bestaan van een opzegverbod. De Regeling UWV ontslagprocedure is gepubliceerd in Staatscourant nr. 12688.



Wat kan Burgers schaderegelings- bureau voor u doen?

Burgers Schaderegelingsbureau  houdt zich uitsluitend bezig met Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aanspra- kelijkheidsverzekeraars!
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde.