Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Uitstel ontslag na twee ziektejaren bij eigen risico WGA

In plaats van na twee ziektejaren ontslag geven, kan er ook voor gekozen worden dit pas op een later tijdstip te doen. De eigenrisicodrager WGA heeft daarmee een extra handvat om aan het roer bij re- integratie te blijven en kan daarmee veel geld besparen.

Een zieke werknemer heeft twee jaar ontslagbescherming. Na deze periode mag de werkgever ontslag geven. Wanneer de (ex) werknemer met een arbeidsongeschiktheidpercentage tussen de 35 en 80 procent geen werk heeft, komt de maximale loongerelateerde uikering voor rekening van de eigenrisicodrager Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De werkgever heeft dan, naast het toepassen van een sanctie, weinig handvatten om de (ex) werknemer te re-integreren. Dit kan de werkgever veel geld, in sommige gevallen wel zo’n 100.000 euro kosten. Wanneer re-integratie bij een andere werkgever in de twee ziektejaren niet is gelukt, doet de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA er volgens Arno Linkels van Wegeon verstandig aan te overwegen de periode van ontslagbescherming ‘vrijwillig’ te verlengen.

Start met re-integratie na ziekmelding
Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is hoe moeilijker het wordt om zo iemand te re-integreren. Direct starten met re-integratie na de ziekmelding is daarom een must. Na twee ziektejaren en de toekenning van een WGA- uitkering met de status functionele beperkingen, waarmee de (nieuwe) werkgever een aantal financiële voordelen (onder meer no-risk polis en premiekortingen) heeft, is het vaak nog best mogelijk de werknemer te herplaatsen bij een andere werkgever.

Financieel risico
De werkgever bij wie de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, stopt echter meestal met de re-integratie-inspanningen na de twee ziektejaren en maakt gebruik van de ontslagmogelijkheid.
Werkgevers realiseren zich onvoldoende dat hun financiële risico na de ziekteperiode het grootst is in de eerste periode (loongerelateerde periode) na de toekenning van een WGA- uitkering. Eigen risicodragers moeten in deze periode 70 procent van het verschil nieuwe en oude inkomen betalen.
Na de loongerelateerde uitkering (maximaal 3 jaar en 2 maanden) ontvangt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een loonaanvulling en/of vervolguitkering. De uitkeringsvorm is afhankelijk van het ja/nee volledig, ofwel 50 procent of meer, benutten van de verdiencapaciteit. De financiële verplichting van de werkgever loopt dan fors terug en is beperkt tot de vervolguitkering. Het deel van de loonaanvulling dat de vervolguitkering te boven gaat, komt na de loongerelateerde uitkering namelijk voor rekening van het UWV.

Ontslagdatum verschuiven biedt voordelen
Om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemer ook na de ziekteperiode actief te kunnen blijven begeleiden bij het vinden van werk, waarmee voor de werknemer een zo hoog mogelijk inkomen kan worden gerealiseerd, moet de werkgever intensief contact te houden met de werknemer. Dit kan meestal alleen wanneer er sprake is van een dienstverband. Wegeon is daarom geen voorstander van het ‘standaard’ gebruik maken van het vervallen van de ontslagbescherming na de twee ziektejaren en adviseert regelmatig de ontslagdatum te verschuiven.
Ook voor de werknemer heeft de verlenging van de periode ontslagbescherming voordelen. Naast de re-integratiehulp van de werkgever, met steun van de WGA- verzekeraar, kan hij bijvoorbeeld ook blijven deelnemen aan het collectieve zorgcontract.

Tot slot adviseert Linkels voor de re-integratie 2e spoor gebruik te maken van een outplacement- of re-integratiebureau. Hiermee wordt de werknemer op de rails gezet welke leidt naar zijn nieuwe einddoel. Herplaatsing met een zo hoog mogelijk inkomen, waarmee de financiële WGA-lasten fors beïnvloed kunnen worden.

Wat kan Burgers schaderegelings- bureau voor u doen?

Burgers Schaderegelingsbureau  houdt zich uitsluitend bezig met Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aanspra- kelijkheidsverzekeraars!
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde.