Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid (Wwz) zorgt ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. De regels vanaf 1 juli 2015 nog een keer op een rij.

Tijdelijke contractenEr zijn nu nog te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en tijdelijke contracten. Daarom krijgen mensen met een tijdelijk contract meer zekerheid op hun werk en inkomen. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Ontslag
Het ontslagrecht wordt eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er komt één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding
Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben straks onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is initiatief van de werkgever be-√ęindigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ‚Öď maandsalaris per dienstjaar en ¬Ĺ maandsalaris per dienstjaar als men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal 75 duizend euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die jaarlijks meer dan dat bedrag verdienen.

WW-Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze werkloosheid werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden worden. In plaats van de gewerkte uren te verrekenen worden na 1 juli de inkomsten verrekend. Dat kan betekenen dat mensen eenmalig in de eerste maand van werkloosheid twee √† drie weken later hun uitkering ontvangen. Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een half jaar al het werk als passend gezien. Meer over de wijzigingen in de WW vindt u op UWV.nl.Mijnwerkenzekerheid.nl Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe regels is er op mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat te vinden. Daarnaast is er een online tool waarmee het eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een ‚ÄėContractencheck‚Äô met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn.Wat kan Burgers schaderegelings- bureau voor u doen?

Burgers Schaderegelingsbureau  houdt zich uitsluitend bezig met Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aanspra- kelijkheidsverzekeraars!
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde.