Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Be√ęindiging

Het slachtoffer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten zullen in een dergelijk geval worden berekend op een van de volgende wijzen:

1  op basis van het afgesproken percentage (berekend over het laatst gedane voorstel of de laatst gedane betaling door/van de wederpartij;
2 op basis van het uurtarief ( uren x uurtarief + BTW + kantoorkosten + kosten van derden)


De belangenbehartiger zal binnen 3 maanden na het einde van de overeenkomst schriftelijk en onvoorwaardelijk aangeven voor welk van deze 2 manieren hij kiest.

Verondersteld wordt dat de be√ęindiging hier ziet op No Cure - No Pay overeenkomst. Bij een overeenkomst op declaratiebasis is het immers duidelijk dat de belangenbehartiger bij be√ęindiging altijd zijn uren x uurtarief + BTW + Kantoorkosten + kosten van derden aan het slachtoffer in rekening zal brengen. Veronderstelt wordt tevens dat de reeds verhaalde kosten op de wederpartij met de daadwerkelijke kosten zullen worden verrekend, maar die bepaling ontbreekt expliciet.

Indien bovenstaande bepalingen m.b.t. be√ęindiging van de overeenkomst uitsluitend zien op NO Cure - NO Pay overeenkomsten ontstaat ook hier voor het slachtoffer een wel zeer nadelige uitwas! De belangenbehartiger mag immers een keuze maken of hij zijn daadwerkelijke kosten op het slachtoffer afdeclareert of een percentage in rekening brengt.

Daarmee wordt weer hulde gedaan aan de vindingrijkheid van de belangenbehartiger!

Gaat het immers om een klein belang in de zaak, maar zijn er veel kosten en/of uren gemaakt door de belangenbehartiger, dan zal de belangenbehartiger afdeclareren op basis van het uren en/of declaratiesysteem, in plaats van een percentage; ·Gaat het om een groot belang in de zaak dan is afdeclareren op basis van een percentage altijd gunstiger voor de belangenbehartiger. Deze logica gaat zeker op wanneer wij bedenken dat een ongelimiteerd percentage van 20% van toepassing is!

<< vorige pagina