Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Begeleidingskosten / Re-integratiekosten

Met betrekking tot de begeleidingskosten / re-integratie kosten dient nog het volgende te worden opgemerkt. Art.6:107 BW heeft als functie om kosten die een derde ( de werkgever) ten behoeve van een gewonde maakt bij de aansprakelijke te declareren indien het gaat om kosten die de gewonde – indien de gewonde die zelf zou hebben gemaakt – van de aansprakelijke partij had kunnen vorderen. Revalidatiekosten en re-integratiekosten zijn bedoeld om aan een zo spoedig mogelijk herstel van de gewonde bij te dragen en dienen daarom ter beperking van de schade.

Praktijk


In de praktijk zal de schadevergoedende partij echter zeer terughoudend zijn met betrekking tot het vergoeden van bovenstaande kosten en dat geldt ook voor de auto van de zaak, premier/spaarloonregelingen en pensioenpremies.

•  Burgers Schaderegelingsbureau, nader te noemen B.S.B., kan u met de nodige expertise en deskundigheid in de meeste gevallen op "No cure - No pay basis" bijstaan deze schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Vele collega-ondernemers zijn u al voorgegaan en laten hun zogenaamde loonschade al jaren door B.S.B. incasseren.
Raakt u zelf als vennoot of uw medevennoot schuldloos arbeidsongeschikt door een ongeval: is daarin dan voorzien in uw huidige maatschapcontract? Vermoedelijk wel, maar de vraag is in welke mate de risico's zijn gedekt. Wij beoordelen desgevraagd uw vennootschapscontract en stellen zonodig wijzigingen voor ter voorkoming van financiële schade.

<< vorige pagina