Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Conclusie

Het Keurmerk beoogt bescherming en duidelijkheid te geven aan het slachtoffer, waarmee het schaderegelingproces zou moeten versnellen en financi√ęle uitwassen over de rug van het slachtoffer zouden moeten worden voorkomen.

Het instellen van een reglement en/of gedragscodes vinden wij op zich geen slechte zaak, maar, er bestaan binnen de Letselbranche al voldoende richtlijnen en gedragscodes, waarop het Reglement van het Keurmerk slechts een aanvulling is.

Het slachtoffer heeft al verschillende mogelijkheden om het gedrag en de deskundigheid van de bij de schaderegeling betrokken partijen " tuchtrechterlijk" te toetsen:

1  voor verzekeraars is dat bijvoorbeeld de Stichting KIFID, ombudsman schade, een onafhankelijke consumentenorganisatie;
2 voor belangenbehartigers is dat het NIVRE of de Stichting Register Contra Experts en schaderegelaar (ST RECO)

 
Beiden registers beschikken over een onafhankelijk klachteninstituut.

Voor wat betreft het geven van duidelijkheid en bescherming aan het slachtoffer met betrekking tot financi√ęle uitwassen, vinden wij dat het Keurmerk hier absoluut faalt. Sterker nog, het keurmerk houdt ontoelaatbare urendeclaraties in stand en zet de deur open voor nog hogere declaraties over de rug van het slachtoffer.

Het verbod op NO CURE - NO PAY is een wassen neus. Wij hebben gezien dat No Cure - No Pay gewoon is toegestaan en dat de opgelegde beperking van 10 % slechts een voorportaal is om een dure Declaratie/Uren overeenkomst aan het slachtoffer aan te bieden. Rekenkundig is vastgesteld dat een dergelijke overeenkomst bij het slachtoffer kan leiden tot duizenden euro' s uitkeringverlies, teneinde de openstaande declaratie van de belangenbehartiger met betrekking tot de niet op wederpartij verhaalde kosten buiten rechte, te betalen.

De bij het Keurmerk aangesloten belangenbehartigers zijn o.i. in het geheel niet vies van het grof geld verdienen over de rug van het slachtoffer, ondanks hun kritiek op belangenbehartigers die niet bij het Keurmerk zijn aangesloten en dezelfde No Cure - No Pay overeenkomsten en/of Urenovereenkomsten aanbieden. Het Keurmerk vindt een No Cure - NO Pay overeenkomst op basis van 20% van het verhaald schadebedrag, exclusief BTW immers voor haar eigen aangesloten belangenbehartigers volstrekt geoorloofd, evenals een hoog uurloon, maar hekelt de belangenbehartiger die niet bij het Keurmerk is aangesloten en dezelfde percentages of uurlonen aan het slachtoffer in rekening brengt.

Dan maakt die belangenbehartiger plotseling woekerwinsten over de rug van het slachtoffer!

Het Keurmerk is in haar huidige vorm onvolwassen en de bedenkers zouden er goed aan doen eerst bij hun eigen aangesloten leden die beperkingen op te leggen waartegen men zo ageert, alvorens een Keurmerk in de markt te zetten dat weinig toevoegt en de financi√ęle uitwassen en onzekerheid bij het slachtoffer in stand houdt.
 

<< vorige pagina