Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Discussie

Ook al staat de aansprakelijkheid vast, dan wil dat niet zeggen dat er geen zeer langdurige discussie kan ontstaan met de wederpartij, met betrekking tot de causaliteit (staan de klachten van het slachtoffer wel in oorzakelijk verband met de gebeurtenis en de schade of speelt pre-existentie of predispositie een rol). Daarnaast kan er nog discussie ontstaan over de hoogte van de schade, lees het belang van de zaak. Dergelijke discussies voeren in 9 van de 10 zaken de boventoon. Een declaratie op urenbasis kan dan al snel de dubbele redelijkheidtoets niet meer doorstaan en komt dus voor een groot deel ten laste van het slachtoffer, omdat de kosten van de belangenbehartiger niet meer op de wederpartij kunnen worden verhaald. Bij uurlonen van 185 euro per uur of meer, kan men zich voorstellen dat een behoorlijk deel van de uitkering aan het slachtoffer opgaat aan de niet verhaalde kosten buiten rechte. Maar dat is "wel done"en volstrekt geoorloofd.

 

Wat heeft dit te maken met het keurmerk letselschade?

 

Wij moeten ons dan concentreren op het Reglement van de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) dat op de bij het keurmerk aangesloten belangenbehartigers van toepassing is. Er bestaan 2 reglementen. Een voor Advocaten en een voor Experts. Het reglement voor advocaten is nagenoeg gelijk aan dat van Experts met uitzondering van de regels voor NO CURE - NO PAY, omdat het Advocaten nog niet is toegestaan om op basis van NO CURE - NO PAY hun diensten aan te bieden. Wel ziet men daar de variant Hoog-Laag tarief.


<< vorige pagina