Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Algemene Informatie Ondernemers

Raakt een van uw werknemers bijvoorbeeld arbeidsongeschikt door een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk is, dan kan Burgers Schaderegelingsbureau de loondoorbetaling voor u verhalen.
 

Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Indien een werknemer buiten zijn schuld bij een ongeval betrokken is en daardoor arbeidsongeschikt raakt, dient u als werkgever minimaal 70% maar vaak ook 100% van het nettosalaris van de werknemer door te betalen zonder dat de werknemer een prestatie levert. Deze doorbetaalverplichting geldt minimaal 1 jaar, maar afhankelijk van de CAO of arbeidsovereenkomst kan die verplichting met 1 of 2 jaar zijn verlengd. Als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer geruime tijd aanhoudt, heeft u als ondernemer aanzienlijke financiële schade.

 

Bedrijfsschade

 

Maar wat dacht u van de auto van de zaak, de spaarloonregeling, pensioenopbouw, de levensloopregeling en niet te vergeten de begeleidingskosten / re-integratiekosten? Allemaal zaken die u als werkgever moet doorbetalen of waarvoor u kosten moet maken. Bedrijfsschade lijdt u als werkgever zelf en het slachtoffer kan dan ook deze vordering niet aan u overdragen. Daarnaast biedt de wet geen opening voor een vordering door de werkgever, zodat het bedrijf met deze schade blijft zitten. 

 Overname Procesrisico

In het geval u moet procederen biedt Burgers Schaderegelings- bureau ook uitkomst. U kunt uw financieel procesrisico vooraf, tussentijds of achteraf aan ons overdragen, conform de Algemene Voorwaarden. Dat is interessant indien u geen of beperkt aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtshulp.