Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Kosten

In eerste instantie wordt gratis beoordeeld of er verhaalmogelijkheden zijn. Nemen wij uw zaak in behandeling, dan heeft u de keuze uit twee kostensystemen.

 

No Cure - No Pay

 

d.w.z. dat er geen kosten e/o honorarium in rekening wordt gebracht wanneer er geen verhaal op de aansprakelijke partij mogelijk is. Is verhaal van uw schade wel mogelijk dan brengen wij u een vast percentage in rekening over het verhaald schadebedrag, onder volledige teruggave van de op de aansprakelijke partij verhaalde kosten van buitengerechtelijke bijstand. Het aan u in rekening te brengen percentage van het verhaalde schadebedrag is conform het in de advocatuur gangbare incassotarief.

 

Full Cure - Full Pay

 

d.w.z. dat er geen kosten e/o honorarium in rekening wordt gebracht indien uw persoonlijke schade en de kosten van buitengerechtelijke bijstand volledig zijn verhaald op de aansprakelijke partij; Bij gedeeltelijk verhaal van de persoonlijke schade e/o kosten van buitengerechtelijke bijstand als gevolg van bijvoorbeeld een deelschuld of omdat geen volledig verhaal van de kosten van buitengerechtelijke bijstand mogelijk is, wordt u slechts belast voor het niet verhaalde deel van de kosten.

 

Overname Procesrisico (alleen in het No Cure - No Pay systeem)

 

De markt verhardt zich en het risico dat u moet procederen om uw schade te verhalen is niet gering. Burgers Schaderegelingsbureau biedt ook in dit geval uitkomst, omdat u bij het aanmelden van een zaak het Procesrisico (is uw financieel risico) vooraf, tussentijds of achteraf kunt overdragen, conform de Algemene Voorwaarden van Burgers Schaderegelingbureau. Dit is zeker interessant indien u geen of beperkt aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtshulp.


Is een door andere belangenbehartiger behandelde zaak eenmaal vastgelopen en dreigt een procedure dan is Burgers Schaderegelingbureau ook bereid om -onder voorwaarden- deze op basis van No Cure- No Pay aan te nemen en rechtsmaatregelen te treffen, waarbij het financiële risico daarvan volledig door Burgers Schaderegelingsbureau wordt gedragen. Wat kan Burgers schaderegelings- bureau voor u doen?

Burgers Schaderegelingsbureau  houdt zich uitsluitend bezig met Leselschaderegeling t.b.v. slachtoffers, Er zijn dus geen bindingen met aanspra- kelijkheidsverzekeraars!
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. regelt een zaak vanaf het begin tot en met het einde.