Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Nederlands Instituut voor Schaderegelaars

Burgers Schaderegelingsbureau is lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars, oftewel het NIS. Dit instituut bevordert de vakkennis van haar leden en houdt deze in stand. Deze doelstelling heeft er mede toe geleid dat binnen het NIS zowel schaderegelaars die optreden voor verzekeraars, als schaderegelaars die optreden als belangenbehartiger, elkaar ontmoeten. Een unieke situatie die de kans bevordert op het bereiken van een minnelijke regeling binnen de complexe problematiek van de letselschade. In onderling overleg waarderen zij, met inachtneming van wet- en regelgeving, de schade zoals die als gevolg van een ongeval is ontstaan of in de toekomst nog zal ontstaan.

<< vorige pagina