Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Nieuws archief

  20-08-2014  Reaal discrimineert vrouw bij vergoeding letselschade
  27-01-2014  De precontractuele fase
  27-01-2014  1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress
  03-12-2013  Lex loci delicti commissi
  03-12-2013  Wetsvoorstel Participatiewet - werk voor arbeidsbeperkten
  03-12-2013  Plannen hervorming ontslagrecht en WW
  03-12-2013  Uitzendbureaus verantwoordelijk voor kosten ziekte
  03-12-2013  Verduidelijking belastingheffing over stamrechten
  03-12-2013  Werknemers moeten wettelijk recht op scholing krijgen
  03-12-2013  Opdrachtgever ook aansprakelijk voor cao-loon werknemer
  30-07-2012  Ook voor oproepkracht loondoorbetaling tijdens ziekte
  07-06-2012  Ziektewetuitkering
  31-05-2012  Wet Werken naar vermogen gaat niet door
  07-05-2012  Wat dan?
  24-04-2012  Wat is dagloon en wat is het maximumdagloon?
  11-12-2011  Strengere Ziektewet per 2013
  01-12-2011  Uitkeringen uit dienst- en privéongevallenverzekering zijn belast
  21-10-2011  Griffierecht niet betaald: de sanctie
  20-10-2011  Vonnis Kantonrechter Heerenveen over aansprakelijkheid werkgever
voor schade van werknemer opgel
  06-10-2011  Schadevergoeding voor werknemer met RSI-klachten
  12-08-2011  Een op de tien bedrijven laks bij re-integratie
  29-07-2011  Sluiproute WIA geblokkeerd
  30-06-2011  Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt
  30-06-2011  Loondoorbetalingsverplichting werkgevers uitgebreid
  30-05-2011  Minder loon voor werknemer die vaak ziek is
  30-04-2011  Deskundigenoordeel hoeft niet bindend te worden
  30-03-2011  Meerwaarde deskundigenoordeel UWV bij re-integratie?
  20-03-2011  Voldoende causaal verband letselschade bij achtervolging in schoolgebouw om gepikt mobieltje
  03-02-2011  Ziekmelding als gevolg van een arbeidsconflict
  23-01-2011  Vanaf 1 januari weer pgb mogelijk
  10-01-2011  Wetsvoorstel einddatum WW bij ziekte ingediend
  05-01-2011  Werkgever aansprakelijk bij val werknemer door gebruik mobieltje
  05-10-2010  Ziek worden van het werk, wie eist en bewijst
  30-08-2010  Wetsvoorstel einddatum WW bij ziekte ingediend
  30-06-2010  Pgb's bij uitzondering toch mogelijk
  18-06-2010  Vakantiewetgeving aangepast naar aanleiding van besluit Europees Hof van Justitie
  05-06-2010  Ook huis-, tuin- en keukenrisicos van werknemers moet door de werkgever worden verzekerd
  30-05-2010  Eigen schuld en schadeplicht na mishandeling
  30-05-2010  Doorbraak: burn-out nu objectief aan te tonen
  24-05-2010  Einddatum WW-uitkering blijft intact bij ziekte
  20-05-2010  Doorbraak: burn-out nu objectief aan te tonen
  26-04-2010  Zieke werknemer, vervangende werkzaamheden en het ontslag op staande voet
  15-03-2010  Letselschadeadvocaat in de fout: 'belastingschade' aan cliŽnt vergoeden
  15-03-2010  Aansprakelijkheid Divers, Smartengeld sexueel misbruik
  29-11-2009  Hoge Raad beperkt kantonrechtersformule
  03-11-2009  Ziekte van Lyme beroepsziekte voor veldagent
  26-10-2009  135.000 euro ontslagvergoeding wegens slecht werkgeverschap
  14-07-2009  Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdenszaken
  14-02-2009  Verhaal van re-integratiekosten
  13-02-2009  Verzekeringsplicht van de werkgever bij verkeersongevallen
  08-01-2009  Werkgever schadeplichtig voor ongeval werknemer in werktijd
  26-11-2008  Eigen risico WGA: 10 jaar zorg voor werknemer
  24-11-2008  Versterking positie cliënt door wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning
  20-11-2008  Uitstel AOW bij doorwerken na je 65ste
  27-10-2008  Beroep ziekenhuis op verschoningsrecht na overlijden patiënte verworpen
  13-10-2008  Zorgaanbieders bespreken inhoud zorgplan voortaan eerst met cliŽnt
  16-09-2008  Veroordeling voor onbevoegde tandarts
  04-07-2008  Verhalen re-integratiekosten afgelopen vijf jaar mogelijk
  01-07-2008  Nieuwe richtlijn: al het werk passend na 1 jaar WW
  23-06-2008  'Misverstand meestal oorzaak medische fout'
  23-06-2008  Letselschadeadvocaat in de fout: 'belastingschade' aan cliŽnt vergoeden
  17-06-2008  Re-integratiekosten sinds 13-06-2008 te verhalen op aansprakelijke derde
  16-06-2008  Hoofdlijnen advies Commissie-Bakker
  11-06-2008  Regresrecht Werkgevers wordt uitgebreid!
  02-06-2008  Wajong per 2010 aangepast: werken naar vermogen
  19-05-2008  De Wajong wijzigt
  21-04-2008  ZZP'er in thuiszorg kan straks zonder VAR
  21-04-2008  Ziektekosten straks niet meer aftrekbaar
  17-04-2008  Loon hoeft geen directe tegenprestatie voor arbeid te zijn
  17-04-2008  Uit dienst, betekent niet altijd ook feitelijk uit dienst en geen dienstbetrekking
  10-04-2008  Regeling dienstverlening aan huis te onduidelijk
  03-04-2008  Schadevergoeding verlies arbeidsvermogen na ongeval onbelast
  01-04-2008  Op of na 1 april zieke werknemer? Nieuwe procedure ziekmelding
  01-04-2008  MKB: bedrijf geen schuld bij ziekteverzuim, dan geen vergoeding
  27-03-2008  Uitstel ontslag na twee ziektejaren bij eigen risico WGA
  26-03-2008  MKB: geen loonaanvulling bij plastische chirurgie
  25-03-2008  Meer moeite doen voor passend werk langdurig zieke werknemer
  13-03-2008  Schadevergoeding i.v.m Verlies Arbeidsvermogen onbelast
  07-03-2008  Wetsvoorstel maakt snellere afhandeling letsel- en overlijdensschade mogelijk
  05-03-2008  Wij houden u op de hoogte
  13-02-2008  Echtscheiding: recht op gedeelte letselschadevergoeding partner?