Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Burgers Schaderegelingsbureau (bedrijfsprofiel)

Burgers Schaderegelingsbureau werd in 1987 opgericht en houdt zich sinds die tijd uitsluitend bezig met de regeling van letselschaden en alles wat daarbij een rol speelt; zoals ondersteuning van het slachtoffer in de wirwar van regeltjes en plichten uit hoofde van de Verbeterde Wet Poortwachter en is actief in de re-integratie van het slachtoffer, voert overleg met betrokken partijen en werkt met het slachtoffer toe naar een passende oplossing.  

  

Slachtoffer centraal

 

Vanaf het begin is onze bedrijfsfilosofie geweest om alleen op te treden namens het slachtoffer, waarmee wij een onafhankelijke uitgangspositie verkrijgen en het belang van het slachtoffer Centraal stellen en optimaal kunnen dienen.

 

Kostensysteem

 

Wij geven het slachtoffer een keuze vooraf, voor wat betreft het te hanteren kostensysteem, zoals de traditionele Urendeclaratie of het No Cure – No Pay Systeem. Daarin hanteren wij géén vast percentage van 20% of meer over het verhaald schadebedrag, zoals andere belangenbehartigers wel doen. Hiermee voorkomen wij financiële excessen ten nadele van het slachtoffer (zie ook elders op deze site onze visie met betrekking tot het Keurmerk Letselschade). De verhaalde kosten buiten rechte worden uiteraard aan het slachtoffer terug gegeven en verrekend met de eindafrekening.

 

Jarenlange ervaring

 

Onze kracht zit in flexibiliteit, vasthoudendheid en jarenlange ervaring in de letselschaderegeling. De Register Contra Experts van Burgers Schaderegelingsbureau staan borg voor kwaliteit en beschikken over een ruime mate van kennis en jarenlange ervaring. Wij streven een reële schaderegeling na, waarbij wij uiteraard zullen proberen het maximaal haalbare te realiseren.
Wij zijn gevestigd in Rijswijk, maar ons werkterrein bestrijkt heel Nederland. 

 Bewaar onze gegevens

Er zijn talloze voorbeelden te noemen waar u mee te maken kunt krijgen, en vaak zal u pas gaan zoeken naar hulp of bijstand wanneer het ongeval net heeft plaatsgevonden. Het overkomt niet altijd een ander, het kan ook u overkomen. Als het al gebeurt is, kunt u begrijpen dat het zoeken naar een schaderegeling­bureau iets is wat u liever nog even uitstelt.
Lees verder »