Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Interne klachtenregeling

Burgers Schaderegelingsbureau kent een interne klachtenregeling welke is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Burgers Schaderegelingsbureau. De Register Contra Experts en schaderegelaars zijn aangesloten bij het (N.I.S.) Nederlands Instituut voor Schaderegelaars en de (St. Reco) Stichting Register Contra Expert en Schaderegelaar, met een onafhankelijk extern klachteninstituut, waar de handelwijze van de Register Contra Expert (tuchtrechterlijk) kan worden getoetst.

Burgers Schaderegelingsbureau conformeert zich aan de Gedragscode van de Universiteit van Tilburg afd. Civiel Recht, maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de gang naar de Burgerlijke Rechter te maken als dat in het belang van het slachtoffer is.
 
Voor meer informatie over o.a. Stichting Reco en NIS klikt u hieronder in het menu:

  Stichting RECO 
  Nederlands Instituut voor Schaderegelaar (NIS)
  Werkgeversregres
Bruto of Netto
Begeleidingskosten / Re-integratiekosten


Als u slachtoffer bent van

- een verkeersongeval;
- een bedrijfsongeval;
- een verkeerde medische behandeling;
- een gebrekkig product;
- een schade door dieren;

bieden onze registerletselschade-experts met meer dan 20 jaar ervaring, professionele hulp bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij.
Lees verder »