Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Keurmerk Letselschade

Slachtoffer centraal of declaratie centraal

 

Op 11 juni 2007 werd met de nodige publiciteit omkleedt het Keurmerk Letselschade Experts en Advocaten aan de branche en het brede publiek gepresenteerd. De Stichting Keurmerk Letselschade (S.K.L.) ontwikkelde samen met de Ombudsman en Slachtofferhulp Nederland en een clubje Advocaten en Letselschade-experts de kwaliteitsnormen voor Rechtshulpverleners die uitsluitend voor slachtoffers optreden. Enerzijds heeft men als doel de kwaliteit van de Letselschaderegeling te verbeteren en anderzijds wil men binnen de beroepsgroep het kaf van het koren scheiden.

 

Hoogste schadevergoeding

 

In de Letselschaderegeling zijn al meer dan 200 Advocaten en ruim 80 letselschaderegeling-bureau's actief, zodat inmiddels wel van een moordende concurrentie kan worden gesproken. De ene Rechtshulpverlener belooft nog meer dan de andere en schreeuwt hoog van de daken dat hij/ zij wel de hoogste schadevergoeding voor het slachtoffer zal incasseren. Dat wordt dan onderbouwd met prachtige voorbeeldverhalen over hoe slecht verzekeraars wel van betalen zijn en hoe goed de betreffende belangenbehartiger zijn best heeft gedaan om de hoogste vergoeding te incasseren, zonder dat deze voorbeeldverhalen overigens op waarde zijn te toetsen.

 

Verbetering letselschaderegeling

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er binnen de branche initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de Letselschaderegeling te verbeteren, teneinde de moordende concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Deze initiatieven zijn slechts toe te juichen. Wie zou niet willen dat de kwaliteit daar waar mogelijk verbetert. Gedragscodes en kwaliteitsnormen kunnen daartoe zeker bijdragen.  


Voor meer informatie klikt u hieronder in het menu:

  Kostensysteem
  Discussie
  Reglement
Passend systeem
De financiële kant van No Cure (geen succes of baten)
De financiële kant van CURE (wel succes en baten)
Beëindiging
Hoe zou het dan wel moeten?
Financiële gevolgen en verschillen
Conclusie
Tot slot nog een laatste opmerking
   


 

 Wat kost het?

- Er wordt gratis beoordeeld of er
   mogelijkheden zijn tot verhaal van de
   schade.
- Nemen wij een zaak in behandeling dan
   heeft u de keuze uit 2 kostensystemen.

1. Full Cure – Full Pay
Deze vorm staat voor een urendeclaratie op basis van een uurloon, kantoorkosten en BTW, waarbij u geen kosten vooraf in rekening worden gebracht. In het geval dat de kosten volledig op de tegenpartij kunnen worden verhaald, zult u geen declaratie ontvangen. Bij gedeeltelijk verhaal van de schade en de kosten (bijvoorbeeld in het geval van een deelschuld, of omdat om andere reden geen volledig verhaal mogelijk blijkt, wordt u slechts belast voor het niet verhaalde deel van de kosten, namens u betaalde verschotten en/of BTW.

2. No Cure – No Pay
Indien geen verhaal mogelijk is worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien wel verhaal mogelijk is brengen wij u over het verhaalde schadebedrag een percentage in rekening, gekoppeld aan een aflopende staffel en, onder teruggave van de op wederpartij verhaalde kosten.