Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Passend systeem

Opgemerkt zij dat wij een dergelijk beding in strijd achten met het vrije ondernemerschap en het vrij aanbieden van diensten op basis van verschillende kostensystemen. Mits goed uitgelegd is het slachtoffer prima in staat om een voor hem/haar passend systeem te kiezen.

 

Daarnaast vragen wij ons af hoe de bij het Keurmerk aangesloten rechtshulp verlener handelt wanneer er zich een slachtoffer aandient die zijn/haar belangen op basis van het NO CURE - NO PAY systeem wil laten behartigen, terwijl het toegestane quotum bij de belangenbehartiger in dat jaar al is bereikt? Verwijst men het slachtoffer dan door naar de concurrent of biedt men het slachtoffer een voor de belangenbehartiger aantrekkelijke en voor het slacht offer vaak dure urenovereenkomst aan?

 

Dat laatste is natuurlijk het geval! Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid. Het slachtoffer wil een NO CURE - NO PAY overeenkomst, maar wordt opgezadeld met een te dure Declaratie overeenkomst, waarbij het uurloon kan oplopen tot maar liefst 185,00 euro per uur of meer, waarvoor het slachtoffer als opdrachtgever wel aansprakelijk is.

Dit lijkt ons volstrekt onwenselijk, veroorzaakt door het verbod op NO CURE - NO PAY.
 

<< vorige pagina