Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Tot slot nog een laatste opmerking

Wij begrijpen er helemaal niets van dat een Consumentenorganisatie en Slachtoffer organisatie als de Consumentenbond en het Bureau Slachtofferhulp Nederland - mede bedenkers van het Keurmerk en behorende tot het Bestuur van het Keurmerk - zich volledig achter dit Keurmerk scharen. Juist dit soort organisaties zou moeten toezien op de (financi√ęle) belangen van het slachtoffer. Gelet op de gesignaleerde misstanden in het Keurmerk is het wel duidelijk dat deze organisaties met open ogen hebben zitten slapen, of heeft men andere belangen?

Wij houden daarom hoog dat het NO Cure - No Pay systeem voor het slachtoffer in veel gevallen zeer gunstig kan zijn, mits het aan het slachtoffer in rekening te brengen percentage is gereguleerd en voorzien van een aflopende staffel, gelijk het zgn. toga/incassotarief, dat ook door de rechtelijke macht wordt ondersteund. Wij hanteren dit systeem al meer dan 20 jaar met veel succes en tevreden cli√ęnten. Het slachtoffer krijgt bij ons wat het toekomt en dat kan niet gezegd worden van de bij het Keurmerk aangesloten belangenbehartigers.

Daar heeft het er alle schijn van dat eerder de declaratie centraal staat dan het slachtoffer, ondanks de mooie regeltjes voor wat betreft de behandeling van de zaak, de deskundigheid, de plaatsvervanging, de financi√ęle huishouding etc.

Laat u als Slachtoffer niet van de wijs brengen! 

<< vorige pagina