Hulp nodig bij letselschade verhalen?
Bel vrijblijvend naar 010 - 4677500 voor meer informatie

Werkgeversregres

Voor wat betreft het werkgeversregres is in art. 6:107a BW een mogelijkheid tot zelfstandig regres opgenomen, maar er wordt gelijktijdig bepaald dat de werkgever die verplicht is het salaris door te betalen een recht heeft op schadevergoeding ten bedrage van het door hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag waarvoor de aansprakelijke derde – bij het ontbreken van de loondoorbetalingverplichting – aansprakelijk is. Dit wordt ook wel het Civiel Plafond genoemd.

Aangezien de werknemer niet meer dan het netto salaris kan vorderen wordt daarmee ook uw regresvordering als werkgever beperkt tot het uitgekeerde netto loon. Eventuele Eigen Schuld van het slachtoffer ( art.6 98 BW) kan ook aan u als werkgever worden tegengeworpen

Bedrijfsschade lijdt u als werkgever zelf en de gewonde kan dan ook deze vordering niet aan u overdragen. Daarnaast biedt de wet geen opening voor een vordering door de werkgever, zodat het bedrijf met deze schade blijft zitten.

 

<< vorige pagina